pnömonik pastörellozis ne demek?

  1. Sığırlarda Pasteurella hemolytica ve bir virüs veya stres etmenleriyle direncin kırılması sonucu ortaya çıkan ölümcül bir solunum sistemi hastalığı, sığırların pnömonik pastörellozisi.
  2. (en)Pneumonic pasteurellosis.

pnömonik

  1. Akciğerlerle ilgili olan.
  2. Pnömoniyle ilgili olan.
  3. (en)Pneumonic.

pnömoni

  1. Akciğer yangısı
  2. Akciğer parenkiminin yangısı, pnömonitis, zatürre, peripnömoni. Bakteriler, mantarlar, mikoplazmalar, virüsler, parazitler, irkiltici gazlar veya aspire edilen yabancı maddeler nedeniyle oluşur.
  3. Akut ve eksudatif özellikteki akciğer yangısı, akut pnömoni.
  4. (en)Pneumonia.

pastörellozis

  1. Hayvanlarda, Pastörella'ların neden olduğu enfeksiyonların genel adı. Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pnömonikpnömonipnömonitpnömonitispnömonektomipnömonemipnömopnömoalergolojipnömoalveolografipnömoampiyempnömoanjiyografipnömapnömalergenpnömartrografipnömartrozpnömatihpastörellozispastörellozpastörellapastörpastör pipeti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın