pitagorasçılık ne demek?

  1. Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlâk ve din öğretisi. // Bu öğretinin en belirgin görüşleri: a. Sayı varlığın ilkesidir; nesnelerin özü "varlığın ana özdeği" sayıdır, b. Evren yasası uyumdur. İlkin Pythagorasçılar evrene, onda egemen olan uyum ve düzenden dolayı "kosmos" demişlerdir, c. Ruhlar biçim değiştirerek yeniden dünyaya gelirler. Dünya görüşleri ikici (dualist) dir: Düşünme ile duyumları, bedenle ruhu, nesnelerin matematiksel biçimleri ile algılanan görünüşlerini kesin olarak ayırırlar.
  2. (en)Pythagoreanism.
  3. (fr)Pythagorisme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın