phase contrast microscopy ne demek?

 1. Faz kontrast mikroskobu

faz

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 8. Evre.
 9. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 10. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.

phase

 1. Ses sinyalini, frekansında ard arda gelen yükseltme ve alçaltmalar oluşturarak süzmek.
 2. Aşamalı olarak yapmak, değişik fazlar uygulamak, safhalarla gerçekleşmek
 3. Safha, görünüş
 4. Safha, aşama

phase 1 reaction

 1. Birinci evre reaksiyonu

contrast

 1. Aradaki farkı göstermek üzere karşılaştırmak
 2. Karşıtlık, zıtlık
 3. Bkz. kontrast
 4. Mukayese, karşılaştırma
 5. Mukabele etmek
 6. Fotoğrafta açık ve koyu kısımlar arasındaki fark
 7. Tezat, zıtlık, fark ayrılık
 8. Birbirinin zıddı olmak, tezat teşkil etmek, tezat göstermek, benzememek.
 9. Tefrik
 10. Kontrastı olmak, karşılaştırmak; tezat oluşturmak, çelişmek

microscopy

 1. Bkz. microscopy
 2. Mikroskopla inceleme, mikroskopla bakma
 3. Mikroskop kullanma tekniği
 4. Mikroskopla tetkik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

phasephase 1 reactionphase alternate linephase alternating linephase amplitude distortionphase anglephase comparatorphase compensationphase conductorphase constantphascolarctus cinereusphascolomyidaephascolomys ursinusPHAphacitisphacocelephacochoerus aethiopicusphacoclastic uveitiscontrastcontrast amplificationcontrast controlcontrast control knobcontrast dyeingcontrast enhancementcontrast mediacontrast mediumcontrast rangecontrast ratiocontraseptioncontraseptivecontrasexualcontracontra accountcontrabandcontraband goodcontraband of war
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın