paskallık ne demek?

İnsanı güldürüp eğlendirecek söz ve davranış.

Ve daha bin türlü paskallıklar yaparak beni güldürmeye çalışıyordu.

Ö. Seyfettin

paskal

  1. İnsanı güldürüp eğlendiren.
  2. Sembolu Pa, bir metrekarede 1 Newtonluk kuvvetin yaptığı basınç (N/m2) ve10-2 milibara eşit olan uluslararası birim sisteminde basınç birimi
  3. Fr. Hristiyanlıkta dindarlığı ile beraber fizik, edebiyat, hesap, hendese ve felsefede (Miladi 17. asırda) büyük bir alim olarak tanınmıştır.
  4. (en)Pascal.
  5. (al)Pascal
  6. (fr)Pascal

paskal kanunu

  1. Bk. pascal yasası

Türetilmiş Kelimeler (bis)

paskalpaskal kanunupaskal yasasıpaskalyapaskalya çöreği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın