para alımı giderleri ne demek?

 1. Bir paranın alınabilmesi amacıyla yapılan giderlerin tümü.
 2. (en)Expenses of collecting.
 3. (fr)Frais de recouvrement

para

 1. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
 2. Kazanç, zenginlik
 3. Kuruşun kırkta biri.
 4. Yanında, yan. Örn. Para-aortik aortun yanında.
 5. Yunanca yanında anlamına gelen bir ön ek.
 6. 1,4 durumunu gösteren ön ek.
 7. Bir asit, tuz ya da esterin olağanüstü sayıda su molekülü ile birleştiğini gösterir ön ek.
 8. Çift dönme nicem sayısı ve karşıt koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek.
 9. Yan.
 10. Yanında.Dgr.: anat. para

para akmak

 1. Yatırım yapılmak

gider

 1. Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
 2. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
 3. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.
 4. Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet üretmek veya tüketmek için harcadığı paranın tümü.
 5. Masraf.
 6. Bir filmin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü. TV
 7. Biz izlencenin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü.
 8. (en)Expense.
 9. (en)Expenditure.
 10. (en)Outgoings.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parapara akmakpara aktarım gideripara aktarımıpara alıcısıpara alım satımıpara alımıpara alımı sayışımıpara alımı yetkisipara almaparpar delictumpar excellencepar exemplepar imialımalım çalımalım emrialım gücüalım musluğualıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın