palabıyık ne demek?

 1. Gür, uzun, yanaklara doğru kıvrık bıyık.
 2. (en)Large moustache, walrus moustache, walrus mostache.

palabıyıklı

 1. Gür, uzun ve kıvrık bıyıkları olan (kimse).

pala

 1. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç
 2. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
 3. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.
 4. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı
 5. Eski, kullanılmış eşya veya giysi.
 6. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş ve kabzaya doğru daralan bir tür kılıç.
 7. Kısa ve geniş kılıç.
 8. Ağzı enli, ortasına doğru daha genişliyerek ucuna doğru daralmaya başlayan kalın, kısa ve ağır kılıç.
 9. (en)Scimitar.
 10. (en)Scimiter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

palabıyıklıpalapala bıyıkpala bıyıklıpala çalmakpala çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın