pak ne demek?

 1. Temiz

  Efendiler, bizim çehremiz her zaman temiz ve pak idi ve daima temiz ve pak kalacaktır.

  Atatürk
 2. Temiz.
 3. Saf, katıksız.
 4. Kutsal, mübarek.
 5. Temiz, saf, katıksız. Hep, tamam, mübarek, kudsi.
 6. (en)Clean.
 7. (en)Clean Opposite of Najis.
 8. (en)Pure.
 9. (en)Cleanly.
 10. (en)Purehearted.
 11. (en)Free of sin or guilt.
 12. (en)Immaculate.
 13. (en)Stainless.
 14. (en)Unspotted.
 15. (en)Compressed file archive created by PAK.
 16. (en)The extension for files archived with the program of the same name You need the program PAK to un-arc an archive with this extension 2 The program itself See also archive, unarchive.
 17. (en)Container/package file, which contains other types of files in an internal directory structure Quake-1 was the first FPS which used these types of files This is the enhanced version of an WAD file.

temiz

 1. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak
 2. Özenle yapılmış.
 3. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan.
 4. Ahlakça lekesiz, necip, nezih
 5. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde.
 6. Kirli olmayan, pak.
 7. Ahlak yönünden temiz, nezih.
 8. Özenle yapılmış, güzel.
 9. (en)Clean.
 10. (en)Pure.

pak extension

 1. Dosya tipi PAK'ın sıkıştırılmış bir arşiv dosyasının uzantısı (Bilgisayar)

pak file

 1. Dosya tipi PAK'ın sıkıştırılmış arşiv dosyası (Bilgisayar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pak extensionpak filepakapakalınpakanpakarpakarıpakbazpakdaktiluspakdamenpapa aralığıPA2PAAOpaasche fiyat dizini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın