oymabaskı ne demek?

 1. (Resim) Çinko, bakır, tahta gibi plaklara kazıma ile yapılan resimleri kâğıda basma tekniklerine verilen ad. Resim kazınmış plakların ya çukurlaştınlmış yerlerine ya da düz bırakılmış yerlerine boya ya da mürekkep yedirerek basma sanatı. a. bk. ağaç-oyma, taş bas kı, linoloyma, akvatinta, düzbaskı, yüksek baskı, derin baskı.
 2. (en)Engraving, etching.

oyma

 1. Bir nesnenin yüzeyini özel araçlarla oyarak veya delerek türlü biçimler verme.
 2. Ağaç yongası
 3. Oyularak yapılan süsleme
 4. Oyularak yapılmış
 5. Oymak işi.
 6. Bkz. kazma.
 7. Özel araçlarla yapılan ağaç süsleme sanatı.
 8. Bk. oyma
 9. (en)Graven.
 10. (en)Carving.

oyma akıl

 1. Yer etmiş, uzun deneyimler sonunda kabul görmüş nasihat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oymaoyma akıloyma baskıoyma bıçağıoyma eser
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın