osteoklasti ne demek?

 1. Kemiklerde oluşan deformiteleri düzeltmek için kemiğin kırılması
 2. (en)Osteoklasti

osteoklastik

 1. Kemik rezerpsiyonunu artırıcı etkinlik.
 2. (en)Osteoclastic.

osteoklast

 1. Kemik yıkımında görev alan ve tek çekirdekli fagosit sistemine dâhil olan, çok çekirdekli bir kemik hücresi.
 2. Kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan ve bu kısımdaki kemikleri yıkıma uğratan, oldukça büyük sitoplazmalı, hematopoietik sistemin monosit-makrofaj serisinden köken alan çok çekirdekli dev hücre.
 3. (Yun. osteon: kemik; klan: kırmak) Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi.
 4. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç boşluklar meydana getiren, 3-50 arasında monositin birleşmesinden oluşan büyük sitoplazmalı, sitoplazmaları asit yapıda ve lizozom içeren büyük, mononukleer fagositer sistemi içeren, çok çekirdekli dev fagositik hücre. İyi gelişmeyen granüllü endoplazma retikulumu ve çok sayıda Golgi, mitokondriyon ve bağımsız ribozomları içeren, paratiroit bezinin salgısı olan parathormonla uyarılarak kemik matriksinin rezorpsiyonunu artırarak dolaşıma kalsiyum ve diğer iyonları veren hücredir.
 5. Kemik yıkımında görev alan kemik hücresi
 6. (en)Osteoclast.
 7. (en)Osteoclastocytus
 8. (fr)Ostéoclaste

Türetilmiş Kelimeler (bis)

osteoklastikosteoklastosteoklastomosteoklasiosteoklazi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın