osmoregulation ne demek?

  1. Osmoregülasyon

osmoregülasyon

  1. (Yun. osmos = sevk, hız, Lât. regulus = kural), Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.
  2. Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.
  3. (en)Osmoregulation.
  4. (al)Osmoregulation
  5. (fr)Osmorégulation
  6. (la)Osmos,
  7. (la)Regulus

osmoregulatory canals

  1. Osmoregülatör kanallar

osmoregulatory system

  1. Osmoregülatör sistem

Türetilmiş Kelimeler (bis)

osmoregulatory canalsosmoregulatory systemosmoregülasyonosmoregülatör kanallarosmoregülatör sistem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın