osmolarite ne demek?

  1. Solüsyon litresinde osmol olarak nitelendirilen bir solüsyon içerisinde bulunan aktif osmotik partiküllerin moleküler konsantrasyonu
  2. Bkz. ozmolarite
  3. (en)Osmolarity

ozmolarite

  1. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin ozmol-gram sayısı, ozmolar çözelti.
  2. Herhangi bir solüsyonda ozmotik olarak çözünen partiküllerin konsantrasyonu.
  3. (en)Osmolarity.

osmolarity

  1. Ozmolarite

osmolar

  1. Ozmolar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

osmolarityosmolarosmolar solutionosmolagniosmolal solutionosmolality
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın