ortakdeğişke ne demek?

  1. İki olasılıksal değişkenin beklenen değerlerine göre birinci çarpım beklemi : (…)
  2. (en)Covariance.

ortakdeğişke çözümlemesi

  1. Deney, tasarımı ile ortadan kaldıramadığımız çevresel etkenlerin istatistiksel yöntemle denetim altına alınmasına ilişkin çözümleme, üç amaçla yapılır: 1) Deneysel yanılgıyı azaltmak, 2) Ayrı ayrı bulunmuş bağlanım doğrularının türdeşliğini sınamak, 3) Başlangıç değerlerinin etkisinden arınmış değişken ortalamaları arasındaki çıkarımı sınamak.
  2. (en)Analysis of covariance.

ortakdeğişke dizeyi

  1. (…)olasılıksal değişkenleri için X. ve (…)arasındaki ortakdeğişkelerin oluşturduğu dördül dizey. Bu dizeyin köşegen öğeleri, değişkelerdir. Değişkenler, değişkeler 1 ve ortakdeğişkeler ilişki katsayıları olacak biçimde ölçünlendirilirse, bu dizey ilişki dizeyine dönüşür, anlamdaş değişke-ortakdeğişke dizeyi, yayılma dizeyi.
  2. (en)Covariance matrix.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ortakdeğişke çözümlemesiortakdeğişke dizeyiortakdeğişim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın