ordain ne demek?

 1. Takdir etmek, mukadder kılmak
 2. Papazlığa atamak, papazlık rütbesini vermek.

ordained

 1. Papazlık rütbesi verilmiş
 2. Dini görevde çalışma yetkisi verilmiş
 3. Kaderinde olan
 4. Emir verilmiş
 5. Belirli ir amaç veya hizmet için ayrı tutulmuşŸ

ordainment

 1. Takdir etme
 2. Dini göreve atama
 3. Buyruk, resmi emir
 4. Bir şeyi belirli bir amaç veya hizmet için ayırmış olma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ordainedordainmentorda burdaordordeal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın