ones native soil ne demek?

 1. Anavatanı, memleketi (Yazılışı: one's native soil)
 2. Anavatanı, memleketi

ones

 1. Bir tane, biri, birisi, kimse, tek
 2. Pron. birinin, nin: -nin

ones best

 1. Elinden gelen (Yazılışı: one's best)
 2. Elinden gelen

native

 1. Yerli, tabii, doğal
 2. Doğuştan
 3. Basit, suni olmayan
 4. Bir yerde doğan kimse
 5. Yerli mal veya hayvan
 6. Yerli kimse

soil

 1. Toprak
 2. Kirlenmek, lekelenmek
 3. Kirletmek, lekelemek
 4. Hayvanları taze otla beslemek, semirtmek.
 5. Ülke
 6. Gelişme ortamı, yuva
 7. Namusuna leke sürmek
 8. Leke, kir
 9. Çirkef, pislik, çöp
 10. Gübre.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

onesones bestones better halfones better selfones chief aversionones complementones daily breadones damnedestones days are numberedones level bestoneone a pieceone a.m.one act playone addressnativenative abilitynative americannative bornnative citizennative code compilernative conformationnative countrynative customsnative devicenaticanatifnatifiretik hormonnatiformnatih
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın