once ne demek?

  1. Bir kere, bir defa, bir zamanlar, eskiden
  2. Baglaç, bir kere, bir defa
  3. Bir vakitler, bir zamanlar, eskiden
  4. Herhangi bir zamanda
  5. Hemen, derhal
  6. Onceki, var olan
  7. Bağlaç hemen, derhal, herhangi bir zamanda
  8. Bir kere

once a day

  1. Günde bir kere

once a month

  1. Ayda bir kere

Türetilmiş Kelimeler (bis)

once a dayonce a monthonce a weekonce a yearonce againonce and againonce and for allonce bitten twice shyonce for allonce in a blue moononcaoncacık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın