okumak ne demek?

 1. Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek

  Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.

  F. R. Atay
 2. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek

  Gazete bile okumak istemiyorum.

  B. Felek
 3. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek

  Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi.

  H. E. Adıvar
 4. Şarkı, türkü, şiir vb.ni sesli olarak veya ezgi ile söylemek

  Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup dinliyoruz.

  R. H. Karay
 5. Bir şeyin anlamını çözmek.
 6. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek.
 7. Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak

  Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresinde, melalinde aşkının matemini okumayayım, diye mi?

  Ö. Seyfettin
 8. Sövmek, küfretmek.
 9. (en)Read.
 10. (en)Study.
 11. (en)Peruse.
 12. (en)Announce.
 13. (en)To read.
 14. (en)To study.
 15. (en)To sing.
 16. (en)To say.
 17. (en)To decipher.
 18. (en)To understand.
 19. (en)Learn.
 20. (en)To chant.
 21. (en)Sing.
 22. (en)To recite.
 23. (en)To be able to read.
 24. (en)To attend school.
 25. (en)To swear at.
 26. (en)To be read.
 27. (en)To be recited.
 28. (en)To be sang.
 29. (en)Say.

okuma

 1. Okumak işi, kıraat
 2. Film, mıknatıslı kuşak, mıknatıslı film gibi çeşitli gereç üzerine saptanmış optik ya da mıknatıslı sesin dinlenmesi amacıyla, bunlarınokuma kafasından geçirilmesi. TV
 3. Mıknatıslı görüntü kuşağının, görüntü ve ses imlerini okuyan kafadan geçirilmesi.
 4. (en)Reading.
 5. (en)Read.
 6. (en)Study.
 7. (en)Schooling.
 8. (en)Perusal.
 9. (en)Reproduction.
 10. (al)Wiedergabe

okuma anıklığı

 1. Okuma becerisini kazanmak ve geliştirmek için gerekli olan, zekâ ile ilişkisi bulunduğuna inanılan içsel öğrenme yeteneği.
 2. (en)Reading aptitude.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

okumaokuma anıklığıokuma anıklığı testiokuma bayramıokuma becerisiokuoku kaldıroku kirişe yerleştirmekoku yaya yerleştirmekokul
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın