occupational psychology ne demek?

  1. Mesleki psikoloji, işŸ yerini ve işŸ yerinde çalışŸan kişŸilerin performansını inceleyen psikoloji dalı

occupational

  1. Meşguliyetle yapılan
  2. Meslekle ilgili
  3. Meşguliyete ait
  4. İşgal kuvvetleri ile ilgili
  5. Meslek dolayısıyla meydana gelen (hastalık veya zarar)

occupational accident

  1. İş kazası

psychology

  1. Bkz. psikoloji
  2. Ruh bilim, ruh hali

Türetilmiş Kelimeler (bis)

occupationaloccupational accidentoccupational capacityoccupational diseaseoccupational experienceoccupational groupoccupational guildoccupational hazardoccupational immobilityoccupational income distributionoccupationoccupation armyoccupation danceoccupation surveyoccupation taxpsychologypsychology departmentpsychology of religionpsychologicpsychologic icalpsychologicalpsychological blockpsychological clinicpsycholagnypsycholepsypsycholepticpsychopsycho psychpsycho sexualpsychoacousticspsychoactive
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın