node ıd ne demek?

 1. Düğüm kimliği

düğüm

 1. Kendine özgü bir işlevi olan, hücreler kümesinden oluşan anatomik yapı
 2. İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum.
 3. Anlaşılamayan, çözülemeyen karışık durum
 4. Edebî eserlerde çapraşık olguların çözümlenmeden önce toplandığı en büyük merak unsuru.
 5. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan kararlı dalgalarda titreşim genliğinin sıfır olduğu noktalardan her biri.
 6. Bir dramatik yapıtta, serimden sonra, olguların birbiriyle çatıştığı, çatallaştığı, içinden çıkılmaz gibi görünen tıkanıklıklar yarattığı, gerilimli noktalar.
 7. Orbital içinde bulunan elektronun ulaşamayacağı, içinde bulunamayacağı nokta veya düzlem.
 8. (en)Nodal.
 9. (en)Knot.
 10. (en)Tangle.

node admittance matrix

 1. Düğüm geçiri matrisi
 2. düğüm geçiri matrisi

node analysis

 1. Düğüm yöntemi
 2. düğüm yöntemi

ID

 1. (en)Intradermal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

node admittance matrixnode analysisnode idnode of a networknode of a standing wavenodenodnod offnod ones assentnod ones headnod smb outIDıd numberID50ıdaıdaaıdadıdaeıdafıdafeıdahoıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın