nispet vermek ne demek?

 1. Birinin karşısına geçip, onu üzecek şekilde gösteriş yapmak.

nispet eki

 1. Sıfat yapmak üzere isimlere getirilen ek, nispet i'si, yayınispi.
 2. Bazı yabancı adların anlamlarına bağlı yabancı sıfatlar kuran ek: Millî, ilmî, sıhhî, nebatî, limonî, edebî, mülkî vb. Bazı Türkçe sözcüklere de bu ek getirilmektedir: Gümüşî, altunî gibi.
 3. (en)Suffix of relation.
 4. (fr)Suffixe de relation

nispet etmek

 1. Eşit tutmak, oranlamak.
 2. (en)To do/say out of spite.

vermek

 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek
 2. Bırakmak veya bağışlamak
 3. Ondan bilmek, atfetmek
 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek
 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek
 6. Herhangi bir duruma yol açmak
 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek.
 9. Verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
 10. (en)Bring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nispet ekinispet etmeknispet içinnispet isinispet kabul etmemeknispetnispet olsun diyenispet üzerenispet zamirinispetçinisnisanisa suresinisabnisabı ekseriyetvermekvermek istememekvermeverme aralığıverme durumuverme hedefiverme kaynağıverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın