nesebi sahih çocuk ne demek?

 1. Evlilik içi çocuk.

evlilik

 1. Bkz. cinsel eşlilik, izdivaç
 2. Bkz. evlenme
 3. Evli olma durumu
 4. Kadın ve erkeğin üreme amacıyla birlikteliği
 5. Nikah
 6. (en)Marriage.
 7. (en)Marital.
 8. (en)Spousal.
 9. (en)Nuptial.
 10. (en)Conjugal.

nesebi sahih olmayan çocuk

 1. Evlilik dışı çocuk.

nesebi sahih

 1. Kanuna uygun bir evlenme sonunda doğan (çocuk).
 2. (en)Legitimate.

sahih

 1. Gerçek, doğru, sağın, hakiki
 2. Bk. sağın
 3. Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibadet ve muamele.
 4. (en)True.
 5. (en)Correct.
 6. (en)Accurate.
 7. (en)Real.
 8. (en)Genuine.
 9. (en)Sound.
 10. (en)Sure.

çocuk

 1. Küçük yaştaki oğlan veya kız
 2. Soy bakımından oğul veya kız, evlat
 3. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak
 4. Genç erkek.
 5. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
 6. Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse.
 7. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.
 8. Bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan.
 9. (en)Nipper.
 10. (en)Bairn.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nesebi sahih olmayan çocuknesebi sahihnesebi gayrisahihnesebin reddinesebnesebennesebınesenesanesainesaicnesaihnesaiksahihsahih harfsahihansahihi müslimsahihliksahisahi misahibsahib i ayarsahib i değneksahsah çekmeksahasaha amirisaha arkası çit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın