nabız düşüklüğü ne demek?

 1. Bazı hastalık durumlarında görülen nabız yavaşlaması, insan nabzının 60'ın altına düştüğü durum.

nabız

 1. Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama.
 2. Eğilim, düşünce, niyet.
 3. Vuru
 4. Bk. vurum
 5. Ventrikül sistolünde fırlatılan kanın, önündeki kan kitlesine bir basınç yapması sonucu damar çeperi genişlemesi ve bu genişlemenin bir basınç dalgası durumunda bütün atardamar sistemi boyunca iletilmesi, nabız dalgası, sfigmus.
 6. Atar damarın vuruşu. Şah damarının atması. Kırmızı kan damarının oynaması hali.
 7. Hareket eden. (Osmanlıca'da yazılışı: nâbız)
 8. (en)Sphygmus.
 9. (en)Pulse.

nabız atışı

 1. (en)Pulsation, pulse, rhythm, throb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nabıznabız atışınabız atışına benzeyennabız basıncınabız dalgasınabız frekansınabız sayısınabız sisteminabız yoklamaknabız yoklamasınabnabalignabataeanabataeannabataean citydüşüklükdüşükdüşük açındırmadüşük açmdırılmışdüşük alaşımlı çelikdüşük alaşımlı takım çeliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın