nüfus aşırılığı ne demek?

 1. Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun, başta yaşamı sürdürmeğe yeterli bir tüketim düzeyi olmak üzere toplum ya da kümece benimsenmekte olan belli amaçların gerçekleştirilmesini engelleyecek ölçüde çok olması.
 2. (en)Overpopulation.
 3. (fr)Surpopulation

nüfus

 1. Kişi.
 2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı.
 3. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü.
 4. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgede insanların toplam sayısı.
 5. Bk. yığılım
 6. (Nefs. C.) Nefisler, canlar, şahıslar.
 7. (en)Inhabitants.
 8. (en)Inhabitantants.
 9. (en)People.
 10. (en)Number of inhabitants.

nüfus azalması

 1. Ölümlerin doğumlardan çok olması, kamusal kararlarla başka yerlere nüfus gönderilmesi ya da kendiliğinden göçler gibi nedenlerle bir ülke nüfusunun sayısal olarak azalması.
 2. (en)Population decrease.
 3. (fr)Dépopulation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nüfusnüfus azalmasınüfus azaltılması yoluna gitmeknüfus azaltımınüfus basıncınüfus baskısınüfus bilimcinüfus biliminüfus bilimselnüfus bölümlendirmesinüfuknüfurnüfasenüfaznüfenüfesanüffahaaşırılıkaşırılık belirteçleriaşırılık derecesiaşırılık katsayısıaşırılık yapan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın