myelin ne demek?

 1. Miyelin

miyelin

 1. (Yun. myelos = ilik)) Sinir telinde aksonun çevresini saran, Schwann kınının bir salgısı olan ve ışığı çokça yansıtan beyaz yağımsı bir madde. Bazı sinirlermiyelinsizdir.
 2. Sinir kılıfı
 3. Bazı nöronların aksonlarının dışını saran, uyartı iletimini hızlandıran yağlı bir madde.
 4. (en)Myelin.
 5. (al)Myelin
 6. (fr)Myéline
 7. (la)Myelos,

myelin sheat

 1. Miyelin kılıf

myelinated

 1. Miyeli kılıfına sahip olan
 2. Miyelinli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

myelin sheatmyelinatedmyelinationmyelinicmyelinizationmyelinogensismyelicmyelmyelapoplexymyelemiamyelencephalicmyelencephalitismyectomy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın