muhassasat ne demek?

Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler.

muhassasat diğer anlamları

  1. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış para, ödenek.
  2. (Muhassas. C.) Devlet bütçesinden, devlet daireleri için ayrılan para.
  3. (en)Çokluk, isim, eskimiş (muhassasa:t) Arapça mu¬a¹¹a¹¥t, mu¬a¹¹a¹' ın çokluk biçimi.

muhassas

  1. Birine ayrılmış, tahsis olunmuş.
  2. Birine aid kılınmış. Tahsis edilmiş. Has kılınmış. Ayrılmış. Tayin edilmiş.

muhassal

  1. Netice. Husule gelen. Tahsil olunan. Hasıl olmuş bulunan. Toplanılmış, cem'olunmuş. Hülasa. Sözün kısası.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

muhassasmuhassalmuhassalamuhassali kelammuhassan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın