muhacat ne demek?

  1. (Hecv. den) Birbirini hicvetme. Karşılıklı olarak birbirlerini yerme.

muhacce

  1. (Hüccet. den) İddia edip münakaşa ederek deliller ve hüccetler gösterme. İsbatlar gösterme.

muhacceb

  1. Perdelenmiş, tecrid edilmiş. Perde ile ayrılmış.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

muhaccemuhaccebmuhaccelmuhaccilmuhacematmuhabmuhabamuhabbetmuhabbet beslemekmuhabbet ciçeğigillermuh
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın