morfognozi ne demek?

  1. Dokunarak farklı cisimleri tanıma.
  2. (en)Morphognosia.

morfogenetik

  1. Morfonez ile ilgili olan.
  2. (en)Morphogenetic.

morfogenez

  1. Bir canlının gelişmesi ya da ontogenisi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması olayı.
  2. Hücrelerin embriyolojik olarak farklılaşması.
  3. (en)Morphogenesis.
  4. (al)Morphogenese
  5. (fr)Morphogenèse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

morfogenetikmorfogenezmorfografimorfomorfojen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın