mit ne demek?

 1. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos.
 2. Efsaneleşen kavram veya kişi.
 3. Bk. söylence.
 4. Bk. söylen
 5. (en)An engineering university in Cambridge.
 6. (en)Massachusetts Institute of Technology; esp the legendary MIT AI Lab culture of roughly 1971 to 1983 and its feeder groups, including the Tech Model Railroad Club.
 7. (en)Massachusetts Institute of Technology.
 8. (en)Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
 9. (en)Massachusetts Institute of Technology, original patentee of RSA.
 10. (en)See: Market-if-touched.
 11. (en)Market-If-Touched A price order that automatically becomes a market order if the price is reached.
 12. (en)Mitsubishi.
 13. (en)Management Information Tree.
 14. (en)With.
 15. (en)Featuring , with.
 16. (en)Myth.
 17. (en)Legend.
 18. (en)Mythos.
 19. (en)The National Intelligence Organ.
 20. (en)Fable.
 21. (en)Miles-in-trail.
 22. (en)Miles in trail.
 23. (en)Management Information Tree A naming tree for an MIS or a set of MISs The structure that organizes access to all information stored in the Solstice EM MIS Each object within the tree is identified by its Fully Distinguished Name , corresponding to the path through the tree to reach it.
 24. (en)Abbreviation for Market-if-Touched.

söylence

 1. Efsane.
 2. (Yun. mythos = söz, söylenen ve duyulan söz; masal, öykü) : 1-Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler. 2- Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski gelenek ve görenekler bağlamı, insanlığın en eski yaşantı ve düşüncelerinde dile gelmiş olan öyküler. 3- İmgelem ürünü olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler. 4- Ulusların en eski yaşantılarının simgesel olarak dile gelişi (Bachofen).
 3. (en)Mythe.
 4. (fr)Mythe

mit bilgisi

 1. Bk. söylenyazım

mit der bahn

 1. Trenle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mit bilgisimit der bahnmit gewalt auferlegtmit wemmitamitademitammitanmitannimitatmimi notasımiamia farrowmia i rakık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın