mikroserkoz serker ne demek?

  1. Kese biçiminde bir kuyruğa sahip serker tipi.
  2. (en)Microcercous cercaria.

mikroserit

  1. (en)Microstrip

mikroseroloji

  1. Parmağın ucuna iğne batırılarak alınan kanın serum ve özelliklerinin incelenmesi.
  2. (en)Microserology.

serker

  1. Trematodların gövde ve kuyruk kısımlarından meydana gelen, kimileri su bitkileri üzerinde, kimileri balık dokularında, kimileri su artropodlarının vücut boşluklarında metaserker h
  2. Sporokist veya redi içerisinde aseksüel üremeyle meydana gelen genç digenetik trematod, trematotların serbest yüzen, yürek biçiminde, bağırsaklı ve kuyruklu larvası, serkarya.
  3. (en)Cercaria.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mikroseritmikroserolojimikrosefalmikrosefalimikrosefalikserkerserker dermatitisiserkerdeserkeşserkeş öküz soluğu kasap dükknında alırserkanserkarserkarisidalserkariyaserkaryaserser çavuşser esvabıser gulam ı bakıser hafiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın