mikroanjiyopatik ne demek?

  1. Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan.
  2. (en)Microangiopathic.

mikroanjiyopatik anemi

  1. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi.
  2. (en)Microangiopathic anemia.

mikroanjiyopatik hemolitik anemi

  1. Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur.
  2. (en)Microangiopathic hemolytic anemia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mikroanjiyopatik anemimikroanjiyopatik hemolitik anemimikroanjiyopatik hemolizismikroanjiyopatimikroanjiyoskopi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın