mid ne demek?

 1. Orta
 2. Ortasındaki
 3. Ortadaki.
 4. Middle.
 5. Minimal infectiv dose
 6. (Eski Türkçe) Bir şeyin Oymağı, memba, merkez; Saklanma yeri, yetki yeri ve âlfa özellikleri taşıyan'ı.. Olumlu şeyler için söylenir.. "Meyvenin mid'ine düştük, o günden sonra açlık çekmedik.." "Biz, boşa aramışız kekliğin mid'i buraymış..!" "Midini bulduk!" "...Buraymış koşun gelin, Mid'ini bulduk!" Yokluğu çekilen veya aranan şey için karşıya heyecanlı anlatım. "Filanın evini mid yapmışlar, tüm okçular orda."

orta

 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
 4. İyi ile kötü arasındaki durum, vasat.
 5. Görünür, algılanır durum
 6. Topluluk içinde, arasında.
 7. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.
 8. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
 9. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş
 10. (en)Middle.

mid mid

 1. Arasında

mid air

 1. Havadaki
 2. Havadaki.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mid midmid airmid aprilmid augustmid coursemid decembermid februarymid infraredmid januarymid julymimi notasımiamia farrowmia i rakık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın