mesarib ne demek?

  1. (Mesrebe. C.) Otlaklar, çayırlar, mer'alar.

mesarif

  1. Harcamalar
  2. Masraflar

mesarih

  1. (Mesrah. C.) Çayırlar, otlaklar, mer'alar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mesarifmesarihmesarmesarrmesamesabmesabemesabesindemesabihmes
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın