merkaptanlar mercaptans ne demek?

  1. Petrol rafinerilerindeki bir süreçte oluşan ve kostik soda ile ovularak (yıkanarak) ayrılan, keskin kötü kokulu, sülfür içeren organik bileşikler.

merkaptan

  1. Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucunda meydana gelen kötü kokulu gaz.
  2. (en)[Merkaptan (das) ] mercaptan, any of a class of foul-smelling chemical compounds which contain sulfur (Chemisty).
  3. (en)Mercaptan.

merkaptal

  1. (en)Mercaptal.

mercaptans

  1. Tiyoller

Türetilmiş Kelimeler (bis)

merkaptanmerkaptalmerkaptitmerkaptopürinmerkaanmerkabmerkadmerkantilmerkantil ekonomimercaptansmercaptanmercaptalmercaptidemercaptopurine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın