maya epizomal plazmidi yep ne demek?

 1. Bağımsız olarak kopyalanabilen, maya kromozomuna birleşebilen, amp R, tet2 genlerine ilâve olarak leu2 belirleyicisini taşıyan 12.7 kilobazlık maya plâzmidi.

maya

 1. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment.
 2. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları.
 3. Yaradılış, öz nitelik
 4. Arsız, utanmaz kimse.
 5. Damızlık dişi hayvan.
 6. Dişi deve.
 7. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
 8. Bira ve şarapmayalanmasında kullanılan canlı ya da ölü, bir hücreli mantar ve bakteriler.
 9. Hamurmayası.
 10. Canlı hâlde sahip oldukları özellikleri kurutulmuş olarak da muhafaza edildiği için kuru hâlde de kullanılan, hem insanlar tarafından kullanılan, hem de hayvanlara yem olarak verilen protein ve B vitamininden zengin biramayası.

maya ağacı

 1. Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı (Elaels).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mayamaya ağacımaya angeloumaya balığımaya değiştirmemaya dilimaya gibimaya gibi tesir etmekmaya kültürümaya özütümaymay as wellmay bemay beetlemay beetlesepizomepizoaepizodepizodikepizodik bellekepizoic
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın