matracı ne demek?

  1. Savaşlarda ve törenlerde, padişahın ve devlet büyüklerinin matralarını taşımak, ayrıca onların buyruklarını ilgililere iletmekle görevli kimse.

matracıbaşı

  1. Sadrazamın yanındaki matracıların başı.

matra ericsson telecomm

  1. Met

Türetilmiş Kelimeler (bis)

matracıbaşımatra ericsson telecommmatrahmatrakmatrak geçmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın