mastar ne demek?

 1. Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve isim gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.
 2. Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.
 3. Bk. eylemlik
 4. Bk. örnek
 5. (en)Infinitive.
 6. (en)Infinitive mood.
 7. (en)Template.
 8. (en)Infinitive eylemlik.
 9. (en)Gauge.
 10. (en)Pattern.
 11. (en)Straight edge.
 12. (en)Model.
 13. (en)Templet.
 14. (en)Module.
 15. (en)Normal gage.
 16. (en)Gauge stick.
 17. (en)Gauging rod.
 18. (en)Caliber.
 19. (en)Calibration instrument.
 20. (en)Source.
 21. (en)Ruler.
 22. (en)Face mold.
 23. (en)Origin.
 24. (en)Seed.
 25. (en)Gager.
 26. (en)Face mould.
 27. (en)Gauger.

eylemlik

 1. Mastar.
 2. (Derleme., isim-fiil) Tümleç alan ve ad gibi kullanılan eylemsi : Eve gelmek (gel-mek, gel-me-mek) , yazmak (yaz-mak, yaz-ma-mak) , gelme (gel-me, gel-me-me) , yazma (yaz-ma, yaz-ma-ma) ; geliş (gel-iş, gel-me-y-iş) , yazış (yaz-ış, yaz-ma-y-ış) vb.
 3. (en)Infinitive.
 4. (fr)Infinitif

mastar eki

 1. Fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları gösteren fiil adları kurmak için kullanılan -mAk, -mA, Iş / -Uş ekleri: oku-mak, yaz-mak, gül-mek, gel-mek, işle-mek, anla-ma, bak-ma, yerleş-me, bil-iş, tut-uş, işle-y-iş vb. Ayrıca bk. ad-fiiler.

mastara

 1. İletki.
 2. (en)Alidade.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mastar ekimastaramastara aitmastarbaskımastariyemastarlı uyumlu tümcemastabamastacembelidaeMastacembeliformesmastacembelus armatusMastacembelus mastacembelusmastmast antennamast cellmast cell leukemiamast cell tumor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın