mannoz ne demek?

  1. Memeli hücrelerinde bulunmayan, genellikle bakterilerde bulunan, altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden bir hekzos şeker.
  2. (en)Mannose.

mannoz bağlayan lektin

  1. Makrofajların bakterileri fagositozunda opsonin olarak işlev gören, bakteri hücre duvarındaki mannozu bağlayan plazma protein.
  2. (en)Mannose binding lectin.

mannoz man

  1. Birçok glikoproteinlerde ve polisakkaritlerde, özellikle bitki duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu aldoz şekeri.
  2. (en)Mannose.
  3. (fr)Mannose

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mannoz bağlayan lektinmannoz manmannozidozmannosemannose binding lectinmannosidase deficiencymannosidaz yetersizliğimannosidosismann whitney sınamasıMann Whitney U testimannamannanmannan oligosakkaritmanman about townman adasıman aliveman alive!
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın