maliye istatistikleri ne demek?

 1. İktisadi çözümleme yapmak amacıyla devlet bütçesindeki nakit alındıların ve ödemelerin kaydedildiği, IMF ve üyeleri tarafından yaygın olarak kullanılan uluslararası kabul görmüş bir sistem.
 2. (en)Government Finance Statistics, GFS.

maliye

 1. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü
 2. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
 3. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş, Maliye Bakanlığı.
 4. Bk. akçalı işler
 5. Devletin gelir ve masraflarının idaresi.
 6. (en)Finance.
 7. (en)Revenue office.
 8. (en)Internal revenue office.
 9. (en)Revenue board.
 10. (en)Revenue.

maliye bakanı

 1. (en)Chancellor of the exchequer.

istatistik

 1. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi
 2. Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
 3. Sayım bilimi.
 4. Bk. sayıtım
 5. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.
 6. Bk. sayımlama
 7. Fr. Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı halinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim.
 8. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı.
 9. Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.
 10. Bk. örneklemdeğer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

maliyemaliye bakanımaliye bakanimaliye bakanlığımaliye dairesimaliye politikasımaliye ve ticaretle ilgili makalemaliyecimaliyecilikmaliyesimaliyatmalimali açıkmali akroanjiyomatozumali analistmali aracıistatistikleristatistikistatistik bilimiistatistik dağılımistatistik ihtimal birimiistatistik kalite kontrolü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın