mahlas ne demek?

 1. Takma ad.
 2. Nam. Lakab. Bazı muharrirlerde olduğu gibi, isme ilave edilen başka bir isim.
 3. (en)Pen name.
 4. (en)Pseudonym.
 5. (en)Appellation.
 6. (en)Pet name.

takma

 1. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti
 2. Takmak işi.
 3. Boş ya da dolu filmin alıcı, gösterici, basım aygıtı, vb. aygıtlara yerleştirilmesi, filmin düzgün biçimde geçişi için dişlilere, makaralara, yataklara konması, büklüm yapılması gibi işlerin tümü.
 4. (en)Artificial.
 5. (en)False.
 6. (en)Attachable.
 7. (en)Postiche.
 8. (en)Assumed.
 9. (en)Bye-.
 10. (en)Pseudo-.

mahlas beyti

 1. (Divan edebiyatı terimi) Gazellerde şairin adı bulunan beyit (Saz şairleri buna imza beyti, mühür beyti, karalama beyti gibi adlar verirler).

mahlasname

 1. Şiir söylemeye yeni başlayan bir şaire, usta şair tarafından mahlas verildiğine dair yazılan manzume.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mahlas beytimahlasnamemahlahmahlmahlebmahmah be mahmah jonggmahamahaağacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın