maddeleşmek ne demek?

 1. Madde durumuna gelmek

  ... kuvvetin ise hayatta maddeleşmiş timsali ancak paraydı.

  Ö. Seyfettin
 2. (en)(nesne almayan fiil).

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

maddeleşme

 1. Maddeleşmek işi.

maddeleştir

 1. (en)[maddeleştirmek] reify.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

maddeleşmemaddeleştirmaddeleştirmekmaddeleştirmemekmaddelememaddelemekmaddeler halinde sıralamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın