maarifmend ne demek?

  1. (C.: Maarifmendan) f. Bilgili, bilgi sahibi. Kültürlü. (Osmanlıca'da yazılışı: maarif-mend)

maarifmendan

  1. (Maarifmend. C.) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer. (Osmanlıca'da yazılışı: maarif-mendân)

maarif

  1. Öğretim ve eğitim sistemi.
  2. Bilgi ve kültür.
  3. Talim ve terbiye sistemi.
  4. Tahsil ile elde edilen ilim, malumat, bilgi.
  5. (en)The Ministry of Education.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

maarifmendanmaarifmaarif müdürümaarifçimaarifi mütenevviamaarifi umumiye nezareti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın