m dict ne demek?

 1. (en)As directed.

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

m day

 1. Seferberlik günü

m

 1. Ses sinyali için çalgı aletleri ile bilgisayar gibi çeşitli elektronik cihazlar arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla geliştirilmiş dijital arayüz.
 2. Midi gibi dijital ses sinyalleri elde edilebilen gitar türü.
 3. Bk. para sunumu
 4. Molar konsantrasyon.
 5. Molekül ağırlığı.
 6. Metiyonin.
 7. Mitoz.
 8. Hücre devrininM safhası.
 9. M, İngiliz alfabesinin on üçüncü harfi.
 10. Molarite.

dct

 1. (document) belge, bilgi veya kanıt içeren kağŸıt

Türetilmiş Kelimeler (bis)

m daymM bandım cetvelim crewM CSFm çizgisiM hücrelerim inci mertebeden aritmetik dizim inci mertebeden aritmetik seriababaaba güreşiabacıabacılıkdictadictagraphdictamnus albusdictaphonedictatedictateddictatesdictatingdictationdictation modedic dissolved inorganic carbondicacdicaeidaedicalciumdicalcium phosphate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın