müsavatsız ne demek?

 1. Eşit olmayan.

eşit

 1. Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi
 2. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse)
 3. Niteliği, değeri, biçimi, görünüşü bir olan.
 4. Aynı düzeyde olan.
 5. (en)The same.
 6. (en)Is equal to.
 7. (en)Replica.
 8. (en)Identical.
 9. (en)Analogous.
 10. (en)Duplicate.

müsavatsızlık

 1. Eşitsizlik.

müsavat

 1. Aynı haklara sahip olmak.
 2. Eşitlik, denklik.
 3. Müsavilik, aynı hal ve derecede olmak.
 4. Denklik, beraberlik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müsavatsızlıkmüsavatmüsavat halimüsavat işaretimüsavat ve müvazenei etvarmüsavatçılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın