mücazat ne demek?

  1. İşlenen bir suçtan ötürü ceza verme

    Her şeyde mükâfatla mücazatı, tatlıyla acıyı muvazene ederdi.

    H. R. Gürpınar
  2. Ceza. Suçlara karşı verilen karşılık.
  3. (en)Punishment.

mücazaten

  1. Ceza olarak.

mücaz

  1. (Cevaz. dan) Caiz görülmüş, yapılabilir, uygun ve muvafık görülmüş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mücazatenmücazmücazebemücazefemücamücaamücaadmücabmücac
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın