lizimetre lysimeter ne demek?

  1. Buharlaşma sonucu su kaybı oranını ölçen alet.

lizimetre

  1. (en)Lysimeter.

lizigen boşluk

  1. (Yun. lysis: gevşeme, genesis: soy) Gruplar hâlinde bulunan hücrelerin erimesi ile oluşan boşluklar.
  2. (en)Lysigenous cavity.
  3. (al)Lysigenische Höhlung
  4. (fr)Cavité lysigénique

lysimeter

  1. Lizimetre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lizimetrelizigen boşluklizinlizin lys klizinoalaninlysimeterlysigenous cavitylysinelysinoalaninlysis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın