lisanı edeb ne demek?

  1. Edeb ve edebiyat dili, lisanı. (Osmanlıca'da yazılışı: lisan-ı edeb)

lisanı gayb

  1. Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim" (Osmanlıca'da yazılışı: lisan-ı gayb)

lisanı hal

  1. Hal dili. Bir şeyin görünüşü ile bir mana ifade etmesi (Bak: Hal)(Akılları gözlerinde olan avama ders veren fiildir, lisan-ı haldir.)(Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi, bütün kainattan Dergah-ı İlahiyeye giden bir duadır. Ya, istidad lisaniyledir: Bütün nebatat ve hayvanatın duaları gibi ki; her biri lisan-ı istidadı ile Feyyaz-ı Mutlak'tan bir suret taleb ediyorlar. Ve Esmasına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: lisan-ı hal)

edeb

  1. Terbiye. Kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek. Güzel ahlak. Usluluk. Haya.
  2. (en)Picaresque

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lisanı gayblisanı hallisanı kallisanı maderzadlisanı nahvılisanılisanıhallisanımünasiplisanlisan gerekliliğilisan hududulisan ı millılisan kabiliyetiLisalisamlisameedebedebaliedebamuzedebe aykırıedebe aykırı hareketedebıedebı himayeedebı mülkiyetedebı ve artistik eserleredebiedeedeagus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın