lis ne demek?

  1. Yalayıcı, yalayan. Birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Kase-lis $ : Çanak yalayıcı. Dalkavuk.

lis pendens

  1. Bir davanın sonuna kadar dava mevzuu eşyanın mahkemenin kontrolu altında bulunması.
  2. Mahkeme emanetindeki eşya

Lisa

  1. İngilizce asil, mükemmel anlamına gelen bayan ismi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lis pendensLisalisamlisamelisanlisan gerekliliğilisan hududulisan ı millılisan kabiliyetilisan seviyelerilili zatihiliabliabilitiesliabilities assumed
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın