labour disputes ne demek?

 1. İş uyuşmazlıkları

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

labour day

 1. Işçi bayramı

labour demand

 1. Emek istemi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

labour daylabour demandlabour demand curvelabourlabour agreementlabour arbitrationlabour augmenting technical progresslabour camplabour costlabour cost indexlabolabo r saving devicelabonyalaborlabor agreementdisputedisputeddisputerdisputabilitydisputabledisputable presumptiondisputablydisputantdispuberizmdispankreatizmdispanserdisparagedisparageddisparagement
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın