kuzu ne demek?

 1. Koyun yavrusu

  Belki beş kuzunun derisinden yapılmış, siyah bir kalpak.

  Ö. Seyfettin
 2. Bir meyve ve sebzeye bitişik olan küçük meyve veya sebze.
 3. Kuzu etinden yapılmış olan (yiyecek).
 4. Henüz annesinden ayrılmamış veya yaklaşık 6 aylığa kadar olan koyun yavrusu.
 5. Evmek, acele.
 6. (en)White starch made from the root of the wild kuzu plants Used in making soups, sauces, gravies, desserts and for medicinal purposes.
 7. (en)White starch made from the root of the wild kuzu plant Used in making soups, sauces, gravies, desserts, and for medicinal purposes.
 8. (en)White starch made from the roots of a prolifically growing, vining plant native to Asia It is used as a thickening agent for sauces, glazes and puddings, or in medicinal teas and soups It is said to have powerful medicinal qualities, among them, strengthening digestion and regularizing body temperature.
 9. (en)Yeanling.
 10. (en)Hogget.
 11. (en)Lamb.

koyun

 1. Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries).
 2. Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.
 3. Göğüsle giysi arası.
 4. Kollar arası, kucak
 5. Koruyucu, şefkatli çevre.
 6. Bk. evcilkoyun
 7. Geviş getirenlerin Ovinae alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan.
 8. (en)Bosom.
 9. (en)Arms.
 10. (en)Breast.

kuzu balığı

 1. (en)Leer fish

kuzu besisi

 1. Kuzuların sütten kesildikten sonra yoğun yemlerle beslenerek kısa sürede 45-50 kg'lık kesim ağırlığına ulaştırılması.
 2. (en)Prime lambs, lamb fattening.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuzu balığıkuzu besisikuzu böbreğikuzu budukuzu buğulamasıkuzu ciğerikuzu çevirmekuzu çevirmekkuzu derisikuzu dişikuzkuz yanıkuzakuzahkuzahiye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın