kunais ne demek?

  1. (C: Kanaıs) Büyük cüsseli, iri vücutlu kişi.

kuna

  1. Kuna, Hırvatistan para birimi

kunabe

  1. Toplu yapraklar (Buğdayın başı onun içinde olur.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kunakunabekunahkunankunaylıkun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın