kota örneklemesi ne demek?

 1. İnceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli niteliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemi.
 2. (en)Quota sampling.

kota

 1. Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste.
 2. Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı.
 3. Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı.
 4. Hükümet tarafından dışalımı yapılacak malın fiziki miktarına veya değerine ya da yurtiçinde genellikle tarımsal ürünlerin ekim alanına veya ürün miktarına getirilen kısıtlama.
 5. Bk. oynatım saptancası
 6. (en)Dravidian language spoken by the Kota people a member of the Dravidian people living in the Nilgiri hills in southern India.
 7. (en)Quota.
 8. (en)Basis of allocation.
 9. (en)Basis of comparison.
 10. (en)Distribution key.

kota dışı

 1. (en)Nonquota.

örnekleme

 1. Örneklemek işi veya durumu.
 2. Bir ana kitleden tesadüfi olarak seçilmiş, dolayısıyla ana kitleden daha az sayıda birim içeren bir örneği incelemek suretiyle ana kitle hakkında genel yargılara varma işlemi.
 3. İstatistikte, örneklemi seçmek için yapılan işlemlerin tümü.
 4. (en)Illustration.
 5. (en)Exemplification.
 6. (en)Sampling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kotakota dışıkota edilmiş firmakota filmikota idaresikota payıkota quotakota sondajıkota yönetimikotalamakkotkot dışı pazarkot içi pazarkot iş tulumukot kumaşörneklemeörnekleme aralığıörnekleme beklemiörnekleme birimiörnekleme çerçevesiörneklemörneklem beklemiörneklem birimiörneklem noktasıörneklem tasarıörnekle açıklamakörnekle büyüklüğüörnekle sorgulamaörnekle tanım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın